Školska tijela

Upravni odbor školske udruge

Upravni odbor školske udruge

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Upravni odbor školske udruge

Upravni odbor školske udruge

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Školsko vijeće učenika (SMV)

Školsko vijeće učenika (SMV)

Vijeće
zaposlenika

Vijeće zaposlenika

Školsko vijeće učenika (SMV)

Školsko vijeće učenika (SMV)

Vijeće
zaposlenika

Vijeće zaposlenika

Upravni odbor školske udruge

Upravni odbor školske udruge

Školsko vijeće učenika (SMV)

Školsko vijeće učenika (SMV)

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Roditeljsko savjetodavno tijelo

Vijeće
zaposlenika

Vijeće zaposlenika

Školska tijela

Nositelj škole

Nositelj je škole Udruga za osnivanje i poticanje Njemačke međunarodne škole u Zagrebu. Cilj je udruge između ostaloga omogućiti učenicama i učenicima školsku izobrazbu koja se orijentira prema njemačkim obrazovnim ciljevima.

Djelatnosti udruge su:

  • priprema osnivanja Njemačke međunarodne škole u Zagrebu,
  • poduzimanje svih mjera koje su potrebne za osnivanje Njemačke međunarodne škole u Zagrebu, posebice pribavljanje svih za to potrebnih dozvola,
  • ispunjavanje preduvjeta za dobivanje službenih poticaja od strane Savezne Republike Njemačke,
  • poticanje Njemačke međunarodne škole u Zagrebu, posebice osiguravanje sredstava potrebnih za djelatnost škole.

U nastavku Vam na raspolaganju za download stoje Statut i Zahtjev za učlanjenje. 

Satzung Aufnahmeantrag