Naša slika razvoja škole

Naša slika razvoja škole

Odluka od 06.03.2019.

Svoje učenice i učenike brižno pratimo, podupirući ih, ali i zahtijevajući rad na njihovom putu u neovisan i odgovoran život. Uvjereni smo da će marljivi, tolerantni i radoznali mladi ljudi osim za maturu biti spremni i za uspješan studij i individualan stil života.

Sa strašću radimo na tome da našim učenicama i učenicima ponudimo okolinu za učenje koja je istovremeno izazov i poticaj. Na nastavi, a također i u izvannastavnim aktivnostima u kojima sudjeluju djeca različitih razreda, kao i u međunarodnim projektima i natjecanjima ostvarujemo vrlo dobre rezultate i omogućujemo učenicama i učenicima da i izvan nastave nešto nauče i ostvare.

Od osnovne škole nadalje podučavamo učenice i učenike tehnikama učenja i rada koje će ih osamostaliti. U nižim razredima nudimo jedan sat razrednika na tjedan.

Pružamo individualnu pomoć. Imamo koncept podrške ne samo za njemački kao strani jezik već i za matematiku i francuski jezik. Pritom usko surađujemo s roditeljima. Nećemo dopustiti da ijedno dijete zaostaje.

Svoje učenice i učenike vodimo do najvišeg mogućeg stupnja obrazovanja. Nudimo Njemačku međunarodnu maturu (DIA). U svrhu toga podučavamo prema odobrenom kurikulumu Konferencije ministara kulture Savezne Republike Njemačke do završetka niže srednje škole, srednje škole ili mature. Naši učenici i učenice dobivaju kvalificirano savjetovanje za studij i izbor zanimanja od hrvatskih i njemačkih stručnjaka. Sve učenice i učenici 9. razreda moraju obaviti praksu u određenom zanimanju.

Mi smo „Njemačka inozemna škola“. To znači da smo u znatnoj mjeri kontrolirani i financirani od strane njemačke vlade, a dio nastavnica i nastavnika izaslano je te prima plaću od strane Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu. U našoj pedagogiji slijedimo predodžbe i ciljeve koji su uobičajeni u Njemačkoj. Kompetentno postupanje sa sadržajima obrazovanja, sposobnost refleksije i kritičkog razmišljanja naših učenica i učenika važniji su nam nego učenja činjenica napamet.

Zajedno s École Française de Zagreb (EFZ) DISZ čini Eurocampus. S École Française de Zagreb dijelimo školsku zgradu, kantinu, knjižnicu i školsko dvorište. Zajedno idemo na izlete te provodimo zajedničke projekte. Nastavu stranih jezika, TZK i izvannastavne aktivnosti pohađamo zajedno. Redovito zajedno slavimo te se natječemo na sportskim turnirima. Međutim, uvijek pobjeđuje Hrvatska.

Dijete koje prođe našu školu kao maturant vlada njemačkim jezikom kao materinjim jezikom. Pripremljeno je za studij i život u Njemačkoj kao učenik i učenica u Njemačkoj. Kako bi učenice i učenici koji govore strani jezik naučili njemački jezik, nudimo i individualnu pomoć i team teaching. Na kraju školovanja učenice i učenici polažu Njemačku maturu. Završeno školovanje u našoj školi prema odluci priznato je i od strane hrvatske države. Oni kojima njemački nije materinji jezik u našoj školi mogu položiti Njemačku jezičnu diplomu Konferencije ministara kulture.

Hrvatski je jezik višestruko zastupljen: kao strani jezik, kao materinji jezik u nastavi hrvatskoga jezika, na nastavi zemljopisa i povijesti i na radionici hrvatske književnosti. A naravno, i na školskom dvorištu gdje naše učenice i učenici čuju njemački, hrvatski i francuski jezik. Francuska jezična diploma DELF ima stalno mjesto u našem kurikulumu.

Pored nastavnih predmeta kemije, fizike i biologije, nudimo i radionicu kemije i radionicu informatike. Već od 3. razreda nudimo informatičko obrazovanje. Svaka učenica i učenik dobiva vlastiti laptop.

STEM označava grupu predmeta matematika, informatika, prirodne znanosti i tehnička kultura.

Naše učenice i učenici zalažu se ne samo aktivno na nastavi nego također i u Vijeću učenika (SMV) te u projektu Model United Nations (MUN). Sudjeluju na konferencijama/manifestacijama u svrhu razvoja škole. Također u našoj upravljačkoj skupini i u projektnim grupama za razvoj škole rade ne samo nastavnici i roditelji već i učenice i učenici.