Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Zaštita podataka

Korištenje naše mrežne stranice u pravilu je moguće bez navođenja osobnih podataka. Ako se na našim stranicama prikupljaju osobni podatci (primjerice ime, prezime, adresa ili e-mail adrese), to se uvijek, ako je moguće, odvija na dragovoljnoj osnovi. Ovi se podatci neće bez Vaše izričite suglasnosti prosljeđivati trećim osobama.

Upozoravamo Vas na to da prijenos podataka putem interneta (npr. u slučaju komunikacije e-mailom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećim osobama nije moguća.

Ovime se izričito protivimo korištenju podataka za kontakt od strane trećih osoba, koji su obznanjeni u okviru obveze objavljivanja impresuma, radi dostavljanja promidžbenih i informacijskih materijala, koji nisu izrijekom zatraženi. Operateri stranica pridržavaju izričito pravo na pravne korake u slučaju nezatraženoga slanja promidžbenih informacija, primjerice putem spam mailova.

Obavijest, brisanje, blokiranje

Vi u svako imate pravo na besplatnu obavijest o Vašim pohranjenim osobnim podatcima, o njihovu porijeklu i primatelju te o svrsi obrade podataka, kao i pravo na korekciju, blokiranje ili brisanje tih podataka. O tome kao i o daljnjim pitanjima na temu osobnih podataka možete nam se u svako doba obratiti preko adrese operatera mrežne stranice, koja je navedena u impresumu.