Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Razvoj škole

Razvoj škole

Školska zajednica Njemačke međunarodne škole u Zagrebu radi između inspekcija saveznih i pokrajinskih tijela SRNj na školskim pedagoškim težištima utvrđenim u Ugovoru o potpori s Ministarstvom vanjskih poslova – Središnjim uredom za školstvo u inozemstvu:

  • Školski program
  • Akcijski planovi 2023/24. za Jezični koncept, Osnaživanje učenika, Digitalizaciju
  • Godišnji plan

Jezični koncept DISZ-a

Školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta s različitim kulturnim i jezičnim podrijetlom i vještinama. To je izazov i obogaćenje. Njemačka međunarodna škola u Zagrebu (DISZ) jedinstvena je škola. 

Uključuje dječji vrtić s predškolom, osnovnu školu i srednju školu koja nudi maturu programa Hauptschule i Realschule te njemačku međunarodnu maturu (DIA). DISZ trenutno pohađa 50% učenika kojima je njemački prvi jezik i oko 50% učenika kojima je njemački drugi jezik. Odgajatelji i nastavnici moraju uzeti u obzir da je udio djece kojima je materinski jezik njemački u vrtiću i osnovnoj školi manji nego u srednjoj školi.

Naš je cilj njemačka međunarodna matura (DIA).  S tim se ciljem podučava prema nastavnom planu i programu koji je odobrila Konferencija ministara obrazovanja u Saveznoj Republici Njemačkoj.  

Izvrsna Njemačka škola u inozemstvu

Uspjeli smo! Naša je škola prošli tjedan uspješno obranila priznanje “Izvrsna Njemačka škola u inozemstvu”.

Naša škola – nastava, razvojna težišta škole, demokratska struktura i upravljanje – bila je podvrgnuta sveobuhvatnoj inspekciji iz Njemačke.

Rezultat je priznanje koje predsjednik Savezne Republike Njemačke dodjeljuje uspješnim njemačkim školama u inozemstvu.

Inspekcija je snimka trenutka. Znamo da Vama dugujemo uspjeh – svim roditeljima, učeničkom vijeću i kolegiju koji ste proteklih godina osigurali rad škole i dalje razvijali našu školu. Veliko hvala od upravnog odbora i ravnateljice.