Objava

Proslava obljetnice rada

Dora Kurbaša i Lada Klaić rade već 5 godina kao nastavnice u Njemačkoj međunarodnoj školi. Robertina Budim radi već 10 godina kao odgojiteljica u vrtiću Njemačke međunarodne škole.

Dora Kurbaša i Lada Klaić rade već 5 godina kao nastavnice u Njemačkoj međunarodnoj školi. Robertina Budim radi već 10 godina kao odgojiteljica u vrtiću Njemačke međunarodne škole.

Frau Kurbaša Frau Klaić Frau Budim

Oglasna ploča

Kalendar