Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

Projekt proljeće

Učenice i učenici 1. razreda pozvali su nas na prezentaciju svog projekta vezano uz temu proljeće. Kako i u predškoli trenutno obrađujemo tu temu predškolci su bili iznimno motivirani.