Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Politika privatnosti

Korištenje naše mrežne stranice u pravilu je moguće bez navođenja osobnih podataka. Ako se na našim stranicama prikupljaju osobni podatci (primjerice ime, prezime, adresa ili e-mail adrese), to se uvijek, ako je moguće, odvija na dragovoljnoj osnovi. Ovi se podatci neće bez Vaše izričite suglasnosti prosljeđivati trećim osobama.

Upozoravamo Vas na to da prijenos podataka putem interneta (npr. u slučaju komunikacije e-mailom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećim osobama nije moguća.

Ovime se izričito protivimo korištenju podataka za kontakt od strane trećih osoba, koji su obznanjeni u okviru obveze objavljivanja impresuma, radi dostavljanja promidžbenih i informacijskih materijala, koji nisu izrijekom zatraženi. Operateri stranica pridržavaju izričito pravo na pravne korake u slučaju nezatraženoga slanja promidžbenih informacija, primjerice putem spam mailova.

Vi u svako imate pravo na besplatnu obavijest o Vašim pohranjenim osobnim podatcima, o njihovu porijeklu i primatelju te o svrsi obrade podataka, kao i pravo na korekciju, blokiranje ili brisanje tih podataka. O tome kao i o daljnjim pitanjima na temu osobnih podataka možete nam se u svako doba obratiti preko adrese operatera mrežne stranice, koja je navedena u impresumu.

Kao davatelj usluga prema općim smo zakonima odgovorni za vlastiti sadržaj na ovim stranicama. Međutim, kao davatelj usluga nismo obavezni nadzirati prenesene ili spremljene, strane informacije ili istraživati okolnosti koje upućuju na nezakonite aktivnosti. Obveze uklanjanja ili blokiranja korištenja informacija prema općim zakonima ostaju nepromijenjene. Odgovornost za takav slučaj moguć je tek od trenutka saznanja o konkretnom kršenju zakona. Ukoliko dođemo do saznanja o takvom kršenju zakona, odmah ćemo ukloniti te sadržaje.

Naša ponuda obuhvaća poveznice prema eksternim web stranicama trećih na čiji sadržaj nemamo utjecaja. Stoga za te strane sadržaje i ne možemo jamčiti, odnosno preuzeti odgovornost. Za sadržaje povezanih stranica uvijek odgovara dotični ponuđač ili vlasnik stranica. Povezane se stranice u trenutku povezivanja provjeravaju na moguće zakonske povrede. Nezakoniti sadržaji u trenutku povezivanja još nisu bili prepoznatljivi. Međutim stalna kontrola sadržaja povezanih stranica bez konkretnih dokaza o povredi zakona nije prihvatljiva. U slučaju saznanja o povredi zakona takve ćemo poveznice odmah ukloniti.

Za umnožavanje, obradu, širenje sadržaja i djela izrađenih od strane vlasnika stranice potrebna je pismena suglasnost dotičnog autora, odn. sastavljača. Download i kopija ove stranice dozvoljena je samo u privatne, ali ne i u komercijalne svrhe. Ukoliko sadržaji ove stranice nisu sastavljeni od vlasnika stranice, smatraju se autorskim pravom trećih. Naročito će sadržaj trećih biti označen i kao takav. Ukoliko unatoč tome primijetite povredu autorskih prava, molimo Vas za da nas obavijestite o tome. Nakon obavijesti o zakonskoj povredi, takvi će sadržaji odmah biti uklonjeni.