Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Pristupnica

Pristupnica za Osnovnu i Srednju školu

1. Učenik

2. Informacije o roditelju/skrbniku

2.1. Majka/Skrbnik 1
Ako adresa u Zagrebu još nije poznata, molimo navesti trenutnu
2.2. Otac/Skrbnik 2
Ako adresa u Zagrebu još nije poznata, molimo navesti trenutnu

3. O vama

3.1. O Vama
Molimo Vas da upišete strane jezike po redoslijedu učenja
3.2. Tko smije doći po dijete?

4. Informacije o plaćanju

5. Dokumentacija

Ukoliko dokumenti pri prijavi djeteta nisu u potpunosti dostupni, možete ih najkasnije četiri tjedna prije početka adaptacije dostaviti u tajništvo škole.

Upis djeteta u Njemačku međunarodnu školu biti će pismeno potvrđen.

Molimo Vas ukoliko postoje izmjene gore navedenih podataka da ih dostavite u školu.

6. Pristanak

Skrbnici djeteta ovom prijavom su upoznati pravilima škole osobito Pravilnikom Njemačke međunarodne škole u Zagrebu i Pravilnikom o naknadi za dječji vrtić/predškolu.

Ovime upisujem svoje dijete / upisujemo naše dijete u Njemačku međunarodnu školu u Zagrebu.