Pravilnici

Školsko zdravlje

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika osnovnih škola:

 1. Sistematski pregledi
  • prije upisa u 1. razred
  • učenika 5. i 7. razreda

  Sistematski pregledi učenika u pravilu se provode u prostorijama Odjela za školsku medicinu uz nazočnost učitelja ili razrednika.

 2. Namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji
 3. Screeninzi
  • poremećaj vida, vida na boje, tjelesne težine i visine za učenike 3. razreda
  • deformacija kralježnice, tjelesna težina i visina za učenike 6. razreda
 4. Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, te određivanje odgovarajućeg programa.
 5. Cijepljenje učenika prema Programu obveznog cijepljenja
  • 1. razred MPR i POLIO
  • 6. razred Hepatitis B (tri doze)
  • 7. razred DI-TE i POLIO

  Cijepljenje učenika obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene organizacije ili prikladnim prostorijama škole. Škole su dužne na temelju primljene obavjesti dovesti na cijepljenje sve učenike koji podliježu obveznoj imunizaciji (Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 60/1992), Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (N. N. 23/94).

 6. Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera
 7. Savjetovališni rad za učenike, roditelje, učitelje i profesore
  Osobito namijenjen učenicima s poteškoćama u savladavanju školskog gradiva, izostancima iz škole, problemima u adolescenciji, rizičnom ponašanjem i navikama- pušenje duhana, pijenje alkohola i uporabe psihoaktivnih droga, savjetovanje u svezi reproduktivnog zdravlja, tjelesne aktivnosti, prehrane i drugog.
 8. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnog rada, tribina
 9. Obilasci škole i školske kuhinje
 10. Rad u komisijama za određivanje primjerenog oblika bolovanjat
 11. Prisustvovanje roditeljskim sastancima, učiteljskom, nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole.

Sigurnosne mjere

Francuska škola u Zagrebu i Njemačka međunarodna škola u Zagrebu (Eurocampus Zagreb) primijenjuju pravila za pristup školama Eurocampusa radi povećavanja sigurnosti Vaše djece:

  1. Isključivo roditeljima vrtićke i predškolske djece bit će dozvoljen ulaz u školsku zgradu kako bi mogli otpratiti dijete do njegovog/njezinog razreda.
  2. Sva ostala djeca tj. iz osnovne škole i gimnazije ulaze u zgradu samostalno tj. bez svojih roditelja.
  3. Pristup u školsku zgradu bit će dozvoljen isključivo uz prethodno zakazan sastanak.
  4. Za zakazivanje sastanka potrebno je stupiti u kontakt s tajništvom škole putem emaila ili telefona.
  5. Prije ulaska u školsku zgradu potrebno je potpisati se u « registar posjetitelja ».
  6. Molimo roditelje da napuste školsko dvorište u roku od najviše 15 minuta nakon što su preuzeli svoje dijete.
  7. Mjere sigurnosti povezane s COVID-19: https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirusnajnoviji-podatci/