Objava

Posjet Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu

U utorak, 20. ožujka 2019., naša škola imala je priliku ugostiti studente Udruge hrvatskih studenata u inozemstvu. Dina Hrastović, Sara Pavlović i Stjepan Klinar održali su 45-minutno predavanje na temu „Studiranje u inozemstvu – prilike i izazovi“. Udruga inače služi kao medijator u okupljanju hrvatskih studenata izvan RH, s ciljem povezivanja, podrške i ostvarivanja zajedničkih ideja.

Učenici Eurocampusa prisustvovali su predavanju na kojem je svaki od studenata ukratko predstavio svoje sveučilište. Svaki je student objasnio proces prijave, prednosti studiranja u inozemstvu, ali i teškoće studentskoga života na svojim sveučilištima u Nizozemskoj, SAD-u i Austriji. Na njihovoj prezentaciji nalazili su se i popisi poznatih sveučilišta iz navedenih država, linkovi s informacijama o studentskom okruženju. Predavanju su prisustvovali učenici od 9. do 12. razreda Njemačke i Francuske Gimnazije koji će i sami većinom nastaviti svoje obrazovanje u inozemstvu.

Zahvaljujemo Udruzi hrvatskih studenata u inozemstvu na suradnji i održanom predavanju.