Objava

Posjet Muzeju

U sklopu nastave Likovne umjetnosti, učenici 10. razreda Njemačke međunarodne škole u Zagrebu posjetili su 13. ožujka Muzej suvremene umjetnosti.

U sklopu nastave Likovne umjetnosti, učenici 10. razreda Njemačke međunarodne škole u Zagrebu posjetili su 13. ožujka Muzej suvremene umjetnosti. Učenici su javnim prijevozom stigli u Muzej u 11.35 sati. Ondje su dobili zadatak izabrati dva umjetnička djela: jedno koje im se sviđa, a drugo koje im se ne sviđa. Učenici su trebali analizirati djela prema zadanim kriterijima. Gospođa Wulff-Woesten pokazala je učenicima kako riješiti zadatak. Učenici su imali pola sata za njegovo rješavanje. Nakon što su riješili zadatak, vratili su se u školu zajedno s nastavnicama (oko 13.05 sati).

Oglasna ploča

Kalendar