Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

Posjet Kući Šenoa

U ponedjeljak 29. svibnja učenici 9. razreda su zajedno s učenicima Francuske škole bili u posjetu Kući Šenoa.

U ponedjeljak 29. svibnja učenici 9. razreda su zajedno s učenicima Francuske škole bili u posjetu Kući Šenoa, gdje su se upoznali s bogatom obiteljskom zbirkom obitelji Šenoa.

Kuća Šenoa Kuća Šenoa Kuća Šenoa