Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

Posjet članova njemačkog parlamenta

Dragi roditelji, poštovane dame i gospodo,

gosti našeg Eurocampusa su danas bili 5 članova njemačkog parlamenta koji se ovaj tjedan u okviru prijateljskih odnosa obaju parlamenata nalaze u Hrvatskoj:

  1. Luksic, FDP i voditelj delegacije
  2. Gđa. Dött, CDU/CSU
  3. Josip Juratovic, SPD
  4. Haase, CDU/CSU
  5. Dr. Wirth, AFD

Učenice i učenici 10.-12. razreda iskoristili su priliku da postave pitanja o Europi, o proračunu i vrlo konkretno o financiranju njemačkih inozemnih škola, o demokraciji u Europi, o situaciji stranaka u Njemačkoj i u Hrvatskoj.

Kritično su propitivali i osobna mišljenja zastupnika o izjavama stranke AFD, o pravu glasa sa 16 godina, o temi žena i rodne ideologije u politici. Zastupnici su se vrlo angažirano borili za suradnju i sudjelovanje mladih ljudi u politici. Svima velika hvala za jednu živahnu prijepodnevnu diskusiju!

bundestag iii