Osnovna škola II

Više razrede naše osnovne škole obuhvaćaju 5. do 10. razred (2. raz. srednje škole).

10. razred služi kao završetak osnovne škole i uvodna faza u srednju školu. Školski dan je određen rasporedom (pon, uto, čet, uključujući poslijepodne do 14:45 ili 15:30 sati, sri i pet do 13.10, te grupe za dopunsko učenje stranog jezika).

Prijelaz iz nižih u više razrede osnovne škole zajednički organiziraju razrednici.

Polaskom u 5. razred  učenici dobivaju dodatne predmete (njemački, matematika, engleski, hrvatski, francuski (od 6. razreda), informatika (do 7. razreda), biologija, fizika (od 7. razreda), kemija (od 8. razreda). ), povijest, geografiju, etiku, likovnu i glazbenu kulturu (do 9. razreda), sport (na engleskom). 

Za razliku od nižih razreda OŠ nastavu drži tim od do 10 međunarodnih učitelja iz Njemačke, Hrvatske i drugih zemalja. Stoga je potrebna veća samostalnost učenika u učenju na nastavi i pri pisanju domaće zadaće. Učenike podržava provedba kompetentno usmjerenog kurikuluma od 5. do 8. razreda.

5. razred se smatra orijentacijskom godinom, zbog čega učitelji i roditelji posebno blisko surađuju. Na kraju 5. razreda, razredno vijeće svih nastavnika preporučuje usmjerenje za gimnazijski program ili jednostavniji program (Realschule). Na kraju 5. razreda roditelji imaju pravo odlučiti koji će smjer obrazovanja dijete pohađati u 6. razredu. Ako se želje roditelja i razrednog vijeća razlikuju, odlučuje škola.

Elementi ocjenjivanja:  pisane provjere te ostale vještine (sudjelovanje na nastavi, testovi, prezentacije, projektni rad i sl.)

Školski dan obogaćuju izvannastavne aktivnosti: razni sportovi, prirodne znanosti, glazbena i dramska skupina.

Napravite sljedeći korak