Objava

Natječaj – Sanacija krova

Njemačka školska udruga Zagreb, Fratrovac 36, 10000 Zagreb, OIB: 62084414176, u svojstvu Naručitelja, provodi postupak dodjele građevinskih radova za obnovu krova postojeće zgrade za Eurocampus Zagreb.

Cilj postupka je sklapanje ugovora sa specijaliziranom tvrtkom za obnovu i popravak krova glavne zgrade površine cca. 1300 m2. Naručitelj će u svrhu prikupljanja ponuda dostaviti natječajnu dokumentaciju sa specifikacijama.

Uvjeti za sudjelovanje u postupku navedeni su u pozivu za dostavu ponuda. Dokumentacija se može besplatno preuzeti na internetskoj stranici Naručitelja: https://deutscheschule.hr/hr/poziv-na-sudjelovanje-u-natjecaju/

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoje ponude u propisanom roku. Na Vaš zahtjev, poziv za dostavu ponuda možete dobiti i na njemačkom jeziku.