Objava

Natječaj – Rekonstrukcija kapele u blagovaonicu i biblioteku

Njemačko školsko društvo Zagreb, Fratrovac 36, 10000 Zagreb, OIB: 62084414176, kao naručitelj provodi postupak dodjele građevinskih radova za rekonstrukciju kapele u blagovaonici i biblioteci unutar postojeće zgrade za Eurokampus Zagreb.

Cilj postupka je angažiranje stručne tvrtke za proširenje blagovaonice i knjižnice u postojećim prostorijama zgrade. Za prikupljanje ponuda, škola će osigurati dokumentaciju o dodjeli uključujući opis usluga.

Uvjeti za sudjelovanje u postupku navedeni su u pozivu za dostavu ponuda. Dokumentacija se može besplatno preuzeti na internetskoj stranici Naručitelja: Poziv na natječaj – Rekonstrukcija kapele u blagovaonicu i biblioteku – DISZ (deutscheschule.hr)

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoje ponude u propisanom roku. Na Vaš zahtjev, poziv za dostavu ponuda možete dobiti i na njemačkom jeziku.