Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

Natječaj – Dogradnja sportske dvorane i aule, te rekonstrukcija dijela postojeće zgrade

Njemačko školsko društvo Zagreb, Fratrovac 36, 10000 Zagreb, OIB: 62084414176, kao naručitelj provodi postupak dodjele građevinskih radova za dogradnju sportske dvorane i aule, te rekonstrukciju dijela postojeće zgrade za Eurocampus Zagreb

Cilj postupka je angažiranje stručne tvrtke za dogradnju sportske dvorane i aule, te rekonstrukciju dijela postojeće zgrade. Za prikupljanje ponuda, škola će osigurati dokumentaciju o dodjeli uključujući opis usluga.

Uvjeti za sudjelovanje u postupku navedeni su u pozivu za dostavu ponuda. Dokumentacija se može besplatno preuzeti na internetskoj stranici Naručitelja: Poziv na natječaj – Dogradnja sportske dvorane i aule, te rekonstrukcija dijela postojeće zgrade – DISZ (deutscheschule.hr)

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoje ponude u propisanom roku. Na Vaš zahtjev, poziv za dostavu ponuda možete dobiti i na njemačkom jeziku.

Radi godišnjih odmora rok za predaju ponuda produljuje se za tjedan dana. Novi rok za predaju ponuda je 27.07. do kraja dana.