Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

Natječaj – Dogradnja sportske dvorane, aule i vanjskog parkirališta te rekonstrukcija dijela postojeće zgrade

Njemačka školska udruga Zagreb, Fratrovac 36, 10000 Zagreb, OIB: 62084414176,
u svojstvu Naručitelja, provodi postupak dodjele građevinskih radova za dogradnju sportske dvorane i aule, te rekonstrukciju dijela postojeće zgrade (kapela) i vanjskog parkirališta s Drop-off zonom za Eurocampus Zagreb.

Cilj postupka je angažiranje stručne tvrtke za dogradnju sportske dvorane i aule, rekonstrukciju dijela postojeće zgrade (kapela) te izgradnja vanjskog parkirališta s Drop-off zonom. Za prikupljanje ponuda, škola daje na raspolaganje dokumentaciju uključujući i opis usluga.

Uvjeti za sudjelovanje u postupku navedeni su u pozivu za dostavu ponuda. Dokumentacija se može besplatno preuzeti na internetskoj stranici Naručitelja: Poziv na natječaj – Dogradnja sportske dvorane, aule i vanjskog parkirališta te rekonstrukcija dijela postojeće zgrade – DISZ (deutscheschule.hr)

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoje ponude u propisanom roku. Na Vaš zahtjev, poziv za dostavu ponuda možete dobiti i na njemačkom jeziku.

Produljuje se rok za predaju ponuda sa 6.10. na 12.10.2023. do 14:00 sati.