Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Objava

DSD-I-Diplome

Učenici Njemačke i Francuske škole, kojima njemački jezik nije materinji jezik, dobili su svoju prvu jezičnu diplomu. Čestitamo!

Učenici Njemačke i Francuske škole, kojima njemački jezik nije materinji jezik, dobili su svoju prvu jezičnu diplomu. Čestitamo!

DSD-I-DiplomeDSD-I-Diplome