Objava

DSD-I-Diplome

Učenici Njemačke i Francuske škole, kojima njemački jezik nije materinji jezik, dobili su svoju prvu jezičnu diplomu. Čestitamo!

Učenici Njemačke i Francuske škole, kojima njemački jezik nije materinji jezik, dobili su svoju prvu jezičnu diplomu. Čestitamo!

DSD-I-DiplomeDSD-I-Diplome