Objava

Dan kruha

U ponedjeljak, 10.10.2016. g. učenici obilježili su „Dan kruha“ u našoj kantini. Djeca su donijela različite vrste kruha, kolača, torta, palačinki…

Projekt „Dan kruha“ postao je tradicija u našoj školi. U mjesecu listopadu učenici osnovne škole i 5. razreda Njemačke međunarodne škole te Francuske škole na nastavi hrvatskog jezika radili su na projektu na temu „Kruh i plodovi zemlje“. Izradili su plakate, naučili pjesme i stihove, pisali sastave i pripremili kratke igrokaze. U ponedjeljak, 10.10.2016. g. učenici obilježili su „Dan kruha“ u našoj kantini. Kao i predhodnih godina, djeca su donijela različite vrste kruha, kolača, torta, palačinki, te su svi zajedno doručkovali.

Tag des Brotes Tag des Brotes