Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

DaF Nastava

Koji učenici pohađaju nastavu DaF-a? (DaF – Deutsch als Fremdsprache, njemački kao strani jezik) Zbog čega im je potrebna nastava DaF-a? Kada i kako se nastava izvodi te koja je zapravo razlika između nastave DaF-a i dopunske nastave iz njemačkog jezika kao jezika obrazovanja?

Budući da je naša škola međunarodna škola, u skladu s time imamo i učenike čiji materinski jezik nije njemački. Ukoliko postoji potreba, te učenike besplatno podupiremo dodatnom nastavom DaF-a. Odluka o tome tko će ići na nastavu DaF-a temlji se na jezičnom predznanju učenika, na trenutnom jezičnom nivou te na dogovoru s njihovim profesorima/icama njemačkog jezika. Pored toga jezična  se razina novih učenika testira na početku školske godine pomoću standardiziranih testova.

Ovakva podrška, koja dovodi do usavršavanja produktivne i receptivne jezične kompetencije, za nas je vrlo važna, jer su usmene i pismene vještine učenika preduvjet za učinkovito i uspješno sudjelovanje na redovnoj nastavi iz svih predmeta.

Cilj je, dakle, da i učenici koji nisu izvorni govornici mogu pratiti redovnu nastavu, a za to im treba vrijeme i podrška. Stoga je redovito sudjelovanje na nastavi DaF-a neminovno jer se sadržaji nastave kontinuirano nadovezuju jedni na druge.

Kako bi se ova nastava mogla optimalno izvoditi, formiraju se manje grupe. Grupe se mogu sastojati i od učenika iz različitih razreda, jer se učenici dijele u grupe prema jezičnoj razini, a ne isključivo prema razredu. To se grupiranje održava tek nakon početka školske godine, nakon što su službeno objavljeni svi rasporedi učenika. Profesorica nastave DaF-a prva dva tjedna hospitira u svim razredima kako bi dodatno procijenila jezičnu razinu novih učenika. Tek tada se u dogovoru sa svim profesorima njemačkog jezika i s ravnateljicom donose odluke o tome koji učenici u koje vrijeme mogu zajedno sudjelovati na nastavi DaF-a.

U pravilu se učenici izvode s nastave iz predmeta kojima jezik nije u fokusu, poput likovnog, glazbenog, tjelesnog ili s redovne nastave njemačkog jezika. To naravno ovisi o veličini grupe, sastavu grupe (prema jezičnom nivou), individualnim potrebama i kompetencijama učenika i mogućoj koordinaciji svih rasporeda. Zbog toga se može dogoditi da neke grupe imaju nastavu DAF-a nakon redovne nastave ili u vrijeme pauze za ručak.

Važno je znati da nastava DaF-a nije dopunska nastava iz njemačkog jezika, već pomoćna mjera koja za cilj ima usvajanje njemačkog jezika kao stranog jezika. Takva vrsta nastave, pri kojoj učenici ostvaruju sustavni napredak jezičnih kompetencija, ne može se odvijati na redovnoj nastavi njemačkog jezika u višim razredima.

Slaba postignuća na nastavi njemačkog jezika ne mogu se dakle i neće nadoknaditi nastavom DaF-a i nisu uvijek izravno povezana s jezičnim nivoom učenika.

 Na redovnoj nastavi njemačkog jezika potrebno je usvojiti novi nastavni saržaj (struktura sastavaka, analize i interpretacije tekstova itd.), kao i u svim drugim predmetima. Jezične vještine učenika su temelj koji učenicima omogućuje praćenje nastave i svladavanje novih sadržaja.

Također je važno napomenuti da dobre ocjene iz nastave njemačkog jezika ne znače automatski da je proces usvajanja jezika već sveobuhvatno završen. Dakle, ako je uspješnost učenika dobra i na nastavi DaF-a i na redovnoj nastavi njemačkog jezika, to ukazuje na zadovoljavajuće privremene rezultate u procesu usvajanja jezika, koje i dalje treba sustavno pratiti i nadograđivati.

Podrška pri usvajanju njemačkog jezika kao jezika obrazovanja učenicima se pruža i na nastavi svih drugih predmeta te ona podrazumijeva učenje i vizualiziranje novog vokabulara te naravno usvajanje svih stručnih izraza predmetne nastave koji su od velike važnosti pri ophođenju s raznim vrstama tekstova s kojima se učenici susreću (npr. protokoli eksperimenata u prirodnim znanostima, analiza izvora na nastavi povijesti itd.)

Ako imate dodatnih pitanja ili nedoumica, možete se naravno i izravno obratiti našim učiteljima.