Objava

2,5 puta oko škole

Točno toliko puta treba hodati oko škole kako bi prošli 1 kilometar. Uz pomoć mobilne aplikacije mjerili smo put i vrijeme. Za jedan kilometar 3. je razredu trebalo otprilike 13 minuta i 2,5 obilaska oko školske zgrade.

mal um die schule 2

Oglasna ploča

Kalendar