Viši stupanj

Viši stupanj

Od školske godine 2014./2015. na Njemačkoj međunarodnoj školi u Zagrebu može se polagati matura. Ovime se učenicama i učenicima omogućuje studiranje na nekom od njemačkih ili austrijskih sveučilišta. Budući da su učenice i učenici ravnopravni s učenicama i učenicima iz tuzemstva, daljnji testovi sposobnosti nisu potrebni, koje inozemni studenti moraju položiti, prije svega ispit iz poznavanja jezika. Razumije se da našim apsolventima na raspolaganju stoje i hrvatska sveučilišta.

10. razred funkcionira kao uvodna faza, u kojoj se učenjem usvajaju kompetencije i znanja bitna za maturu i studij. Oba posljednja razreda čine takozvanu kvalifikacijsku fazu, u kojoj se pokazuju uspjesi koji učenice i učenike kvalificiraju za ispit zrelosti.

Ocjenjivanje uspjeha (dosadašnje ocjene od 1 do 6) zamijenjeno je u posljednjim dvjema školskim godinama bodovnom skalom prema sljedećoj shemi:

Bodovi1514131211109876543210
Ocjena1+11-2+22-3+33-4+44-5+55-6

 

To znači da je učenik s 5 bodova neki predmet u polugodištu položio ili, kako se to naziva u pravilnicima o ispitivanju, prošao.

Važno za učenice i učenike: Od 11. razreda svako polugodište računa se za sebe, što znači da sad postoje samo svjedodžbe i nikakve informacije o polugodištu. Od početka 11. razreda svaka se ocjena ubraja u prosjek na maturi, osim iz nekih predmeta koji se ne moraju uračunavati. Budući da se oni ravnaju prema određenim uputama i stvarno postignutim ocjenama, često se tek neposredno pred usmenim ispitom na maturi odlučuje o tome što se sada uračunava a što ne. Dakle, učenik bi se od samoga početka trebao potruditi da iz svih predmeta postigne optimalan uspjeh.

Naime, školske se zadaće, zato što sada imaju veću važnost, tj. zato što utječu na prosjek na maturi, sada zovu pismeni ispiti pod strogim nadzorom (klauzure) i svi traju najmanje dva školska sata, dok iz predmeta s četiri školska sata tjedno traju tri školska sata. Uz to se iz predmeta iz kojih se pišu pismeni ispiti u prvom polugodištu 12. razreda piše klauzura prema uvjetima za maturu, tj. u punoj duljini i ovisno o predmetu do 240 minuta.

Pismeni dio ispita iz mature održava se u veljači ili ožujku, dok se usmeni dio ispita održava u svibnju ili lipnju 12. razreda. Učenice i učenici odlučuju u studenome o tome iz kojih će predmeta polagati ispite. Određeni se preduvjeti moraju ispuniti, a učenice i učenike iscrpno se savjetuje o tome.

Ako ste zainteresirani za točnije pojedinosti, na mrežnoj stranici Konferencije ministara kulture naći ćete sljedeće dokumente u verziji kako trenutačno glase za našu školu:

  1. Smjernice za pravilnike (Ispit zrelosti i ispit visokoškolske zrelosti) za nastavu gimnazijskoga višeg stupnja u razredima na njemačkoj inozemnoj školi, od BLASchA… u verziji od 17. 9. 2008. godine
    (http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_09_28-Richtlinien-Klassenverband.pdf)
  2. Pravilnik o njemačkome ispitu zrelosti u inozemstvu – Odluka Konferencije ministara kulture od 27. 1. 1995. godine u verziji od 24. 3. 2004. godine –
    (http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1995/1995_01_27-Reifepruefung-Ausland.pdf)