Gimnazija

Cjelodnevni boravak

Cjelodnevni boravak

Raspored sati

Raspored sati

Cjelodnevni boravak

Cjelodnevni boravak

Viši stupanj

Viši stupanj

Raspored sati

Raspored sati

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje

Školske knjige

Školske knjige

Profesionalno savjetovanje

Profesionalno savjetovanje

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje

Viši stupanj

Viši stupanj

Školske knjige

Školske knjige

Profesionalno savjetovanje

Profesionalno savjetovanje

Cjelodnevni boravak

Cjelodnevni boravak

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje

Viši stupanj

Viši stupanj

Školske knjige

Školske knjige

Raspored sati

Raspored sati

Profesionalno savjetovanje

Profesionalno savjetovanje

Gimnazija

Kao škola međunarodnoga karaktera Njemačka međunarodna škola u Zagrebu načelno je otvorena za sve učenice i učenike svih nacionalnosti, koji govore njemački jezik ako to dopuštaju kapaciteti škole.

Njemačka i austrijska djeca koja dolaze iz njemačkih ili austrijskih škola ili, pak, iz škola u inozemstvu, koje su priznate od strane Konferencije ministara kulture, primaju se i upisuju u školu prema podatcima iz posljednje svjedodžbe škole koju su prethodno pohađala.

Preduvjet za upis djece drugih nacionalnosti jest dostatno poznavanje njemačkoga jezika kako bi mogla pratiti nastavu na razini dotičnoga razreda. Razvrstavanje u razrede odvija se nakon prijemnoga ispita koji provodi Ravnatelj škole. Posebnu regulativu za učenice i učenike koji nam u školu dođu tijekom školske godine možete saznati na upit koji ćete poslati Upravi škole.

Učenice i učenike — kao i u svim njemačkim školama na sjevernoj polutki — poučava se u skladu s nastavnim planovima Njemačke savezne zemlje Thüringen. Na temelju toga, ali i uzimajući u obzir datosti Republike Hrvatske, Njemačka međunarodna škola u Zagrebu izradila je vlastite nastavne planove i rasporede sati. Oni obogaćuju kanon predmeta za nastavu iz predmeta Hrvatski kao materinski jezik i Hrvatski kao strani jezik te za dodatnu nastavu iz predmeta Njemački za učenice i učenike kojima njemački nije materinski jezik. Njima se na taj način treba omogućiti da usavrše svoje poznavanje njemačkoga jezika te da se prilagode potrebama i zahtjevima nastave na njemačkom jeziku. Gimnazija obuhvaća u području sekundarnoga stupnja I razrede od 5. do 9. te u području Sekundarni stupanj II (Viši stupanj) razrede od 10. do 12.

5. razred smatra se orijentacijskim stupnjem. On je pedagoška poveznica između osnovne škole i gimnazije. Ovdje se učenice i učenici postupno upoznaju s tehnikama i načinima rada u sekundarnome stupnju. Pritom ih mjere poučavanja pri različitim razinama znanja podržavaju u njihovim mogućnostima učenja.

U 6. i 8. razredu Njemačka međunarodna škola u Zagrebu provodi tirinške testove kompetencije iz predmeta Njemački jezik, Engleski jezik i Matematika, koji imaju za svrhu dobiti točan profil u pogledu vrlina i slabosti učenica i učenika iz tih predmeta kako bi ih se moglo ciljano podržati u njihovim naporima za postizanje uspjeha u učenju. Daljnje dodatne mogućnosti s obzirom na to kako svoje poznavanje stranih jezika dokazati stjecanjem svjetski priznatih diploma, učenice i učenici dobit će tako što će iz predmeta Francuski jezik te iz predmeta Njemački kao strani jezik moći polagati ispite iz poznavanja francuskoga jezika DELF (na razinama A1 – B2) odnosno Njemačka jezična diploma (DSD) (na razinama A2 i B1).

Učenice i učenici sekundarnoga stupnja u slučaju položenoga prelaska na kraju 9. razreda automatski prelaze u Viši stupanj. Međutim, moguće je i da ih se na Njemačkoj međunarodnoj školi u Zagrebu vodi kao učenice i učenike realne škole. U tom slučaju učenice i učenici prolaze 10. godinu školovanja kao učenici realne škole i taj razred na kraju završavaju središnjim ispitom i dobivaju svjedodžbu o završenoj realnoj školi.