Predškola

Predškola

Predškolu pri DISZ-u pohađaju djeca u dobi od pet odnosno šest godina. Jednogodišnja predškolska nastava stavlja prije svega težište na poticanje:

  • njemačkog jezika s naglaskom na fonološku svjesnost
  • glazbenih i kreativnih vještina
  • motoričkih i sportskih vještina
  • matematičkog i kognitivnog razmišljanja
  • učenja i pamćenja
  • tumačenja čovjeka, prirode i kulture.

 

Cilj rada u predškoli je jačanje dječjih emocionalnih, kognitivnih, motoričkih i socijalnih vještina kako bismo im omogućili što uspješniji prijelaz u osnovnu školu. Polaznici predškole kroz igru se približavaju organizacijskim oblicima, načinima rada i sadržajima osnovne škole, pri čemu se svakom djetetu omogućava slobodan razvoj u skladu s njegovim sposobnostima.

Glavni cilj rada u predškoli je stjecanje jezičnih kompetencija. Djeca proširuju svoj rječnik i stalno uče jezik u komunikacijskom kontekstu učeći na taj način o činjenicama i temama koje ih zanimaju. Proširuje se percepcija jezika i pobuđuje interes za čitanje i pisanje. Kroz igru predmetima i stvarima iz svakodnevnog života djeca razvijaju matematičko razmišljanje. Proširuju i produbljuju dosadašnja iskustva iz svojeg okruženja. Slušanje različitih oblika glazbe, pjevanje, kretanje i kreativno oblikovanje potiču djetetovu maštu i sposobnost opažanja. Na satu tjelesne kulture se između ostalog jačaju učeničke vještine grube i fine motorike.

 

Tjedni plan predškole

 MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitag
7:30 – 8:30Vrijeme dovođenja djece
8:30 – 9:00Doručak
9:00 – 11:15Projektni rad / DaF
11:15 – 11:45Slobodna igra
11:45 – 12:15Ručak
12:15 – 14:30

Glazbeni/ likovni/ tjelesni i sat čitanja

14:30 – 15:00Užina
15:00 – 17:00Vrijeme odvođenja djece / slobodna igra uz pratnju